Test: Emotie Eten

Met deze test kom je er achter of jij een emotie eter bent of niet.

Geef bij iedere stelling aan in hoeverre ze voor jou gelden.
Aan het einde van de test krijg je jouw score te zien en weet je of je een emotie eter bent of niet.

Start de test door hieronder op “Quiz starten” te klikken. Succes!

Als je alle vragen hebt beantwoord klik je op “Quiz beëindigen” en zie je de uitslag van deze test.

Mocht je na deze test vragen hebben, bel me op of neem contact op via het contactformulier

Bron: Tekst behorende bij  het boek ‘Uit de ban van emotie-eten’ van Joanna Kortink en Greta Noordenbos
©Copyright: Joanna Kortink/Artiva 2011. Voor meer informatie: www.emotie-eten.nl